DET FOREGÅR FOR ØYEBLIKKET EN OPPDATERING AV WEBSIDEN - DET KAN MEDFØRE AT TING IKKE ER HELT PÅ PLASS OVERALT